Przetargi.pl
Dostawa odzieży reprezentacyjnej i służbowej dla Politechniki Wrocławskiej – 2 zadania

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży reprezentacyjnej i służbowej dla Politechniki Wrocławskiej – 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży dla Politechniki Wrocławskiej. Zamówienie jest realizowane w 2 zadaniach: Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży reprezentacyjnej, Zadanie nr 2 - Dostawa odzieży służbowej. 2. Zadanie nr 1 – Dostawa odzieży reprezentacyjnej obejmuje następujący asortyment: żakiety damskie, marynarki męskie, kamizelki ciepłochronne damskie i męskie oraz emblematy i hafty z logo Politechniki. Odzież wykonana w kolorze bordowym z haftami i emblematami z logo – wg opisu przedmiotu zamówienia. Rozmiary odzieży zostaną określone na etapie szczegółowych zamówień wg Załącznika nr 3c -Tabela rozmiarów. Wzory haftów i emblematów znajdują się w Załączniku nr 3d do SIWZ. Szczegółowy wykaz, rodzaje i ilości zostały określone w Załączniku Nr 3a do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 1. Podane w Załączniku Nr 3a ilości sztuk odzieży są wielkościami szacunkowymi. Towar będzie dostarczany partiami (w formie zamówień cząstkowych) w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Zadanie nr 2 – Dostawa odzieży służbowej obejmuje następujący asortyment odzieży zarówno damski i męski: kurtki typu polar, kamizelki ciepłochronne, koszule z długim rękawem, koszule z krótkim rękawem, - koszulki polo, koszulki T-shirt, kurtki ciepłochronne, bielizna ciepłochronna - legginsy/kalesony, bielizna ciepłochronna – koszule oraz emblematy i hafty z logo Politechniki. Odzież wykonana w wariantach kolorystycznych z haftami i emblematami z logo – wg opisu przedmiotu zamówienia. Rozmiary odzieży zostaną określone na etapie szczegółowych zamówień wg Załącznika nr 3c -Tabela rozmiarów. Wzory haftów i emblematów znajdują się w Załączniku nr 3d do SIWZ. Szczegółowy wykaz, rodzaje i ilości zostały określone w Załączniku Nr 3b do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 2. Podane w Załączniku Nr 3a ilości sztuk odzieży są wielkościami szacunkowymi. Towar będzie dostarczany partiami (w formie zamówień cząstkowych) w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia – dla obu zadań, znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium: Zadanie nr 1 – 400 zł, Zadanie nr 2 – 4000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach