Przetargi.pl
Dostawa nowych barierek odgradzająco – zabezpieczających i ażurowego ogrodzenia budowlanego.

Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 768 86 50 , fax. 58 768 86 51
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 768 86 50, fax. 58 768 86 51
  REGON: 220502292
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arenagdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych barierek odgradzająco – zabezpieczających i ażurowego ogrodzenia budowlanego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych barierek odgradzająco-zabezpieczających oraz nowego ażurowego ogrodzenia budowlanego wraz z bramami. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: Dostawa nowych barierek odgradzająco-zabezpieczających Część 2: Dostawa nowego ażurowego ogrodzenia budowlanego wraz z bramami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928120-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną