Przetargi.pl
Dostawa materiałów z nadrukiem na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 320588161
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów z nadrukiem na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa teczek do dyplomów, dyplomów indywidualnych, listowników, zaproszeń oraz materiałów reklamowych na potrzeby Działu ds. Studenckich2. Rodzaje materiałów (nośniki, rzeczy, przedmioty) do objęcia nadrukiem w ramach Zadania, treść która ma być wydrukowana na danym nośniku, jak też określenie minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego, właściwości i innych cech jakościowych nadrukui poszczególnych materiałów, na których ma być wykonany, a także wymagane ilości, w jakich wydrukowane materiały powinny być zaoferowane w wykonaniu Zadania, a także miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu oraz ewentualne inne dodatkowe oczekiwania od Wykonawcy świadczenia do wykonania w ramach Zadania podaje SWZ1. Dostawa (druk) katalogów z nadanymi numerami ISBN na potrzeby Katedry Architektury Wnętrz Wydziału Architektury2. Rodzaje materiałów (nośniki, rzeczy, przedmioty) do objęcia nadrukiem w ramach Zadania, treść która ma być wydrukowana na danym nośniku, jak też określenie minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego, właściwości i innych cech jakościowych nadrukui poszczególnych materiałów, na których ma być wykonany, a także wymagane ilości, w jakich wydrukowane materiały powinny być zaoferowane w wykonaniu Zadania, a także miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu oraz ewentualne inne dodatkowe oczekiwania od Wykonawcy świadczenia do wykonania w ramach Zadania podaje SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22900000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach