Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH DLA NASK II

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-045 Warszawa, Kolska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223 808 200 , fax. 22 3808201, 3808391
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy
  Kolska 12
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 808 200, fax. 22 3808201, 3808391
  REGON: 1046454200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH DLA NASK II
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK do siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na Części: Część 1 – Upominki reklamowe, artykuły papiernicze i piśmiennicze Część 2 – Artykuły tekstylne Część 3 – Kalendarze 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach