Przetargi.pl
DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH NA POTRZEBY ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia ogłasza przetarg

 • Adres: 30-010 Kraków, Łokietka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 346 35 28, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia
  Łokietka 14
  30-010 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 346 35 28, , fax. -
  REGON: 35073601700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinfonietta.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH NA POTRZEBY ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wskazanych instrumentów muzycznych: Część I: dostawa zestawu czterech kotłów timpani wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., Część II: dostawa gran cassy wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., werbla z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl. i werbla piccolo wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., Część III: dostawa ksylofonu wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., wibrafonu wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl. i marimby wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., Część IV: dostawa dzwonków orkiestrowych wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl. i dzwonów rurowych wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., Część V: dostawa zestawu dwóch talerzy perkusyjnych o średnicy 17” wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., zestawu dwóch talerzy perkusyjnych o średnicy 19” wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl., podwieszanego taleraz perkusyjnego typu crash o średnicy 16’’ wraz z dodat. wyposażeniem – 1 kpl., podwieszanego talerza perkusyjnego o średnicy 19’’ wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., tam-tamu (gong symfoniczny) o średnicy 90 cm wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., tam-tamu (gong symfoniczny) o średnicy 22’’ wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., Część VI: dostawa zestawu dwóch kastanietów wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., zestawu pięciu temple blocks wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., zestawu dwóch bogosów wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., zestawu czterech tom-tomów wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., tamburynu (typ A) wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl., tamburynu (typ B) wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl. oraz trójkąta wraz z dodatkowym wyposażeniem ‒ 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach