Przetargi.pl
Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

Miejski Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Norbertańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3660512, 24 3660524 , fax. 24 3660513
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ogród Zoologiczny
  ul. Norbertańska 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3660512, 24 3660524, fax. 24 3660513
  REGON: 16822500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.plock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe dostarczanie ciepła (dostawa i przesył /dystrybucja energii cieplnej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do następujących budynków: Część 1 - Budynek A - biurowy zlokalizowany na działce nr 850 o mocy o mocy 150 kW w tym centralne ogrzewanie 130 kW oraz ciepła woda użytkowa max 20 kW, 970 GJ; Część 2 - Budynek B - biurowy – brama nr 1 zlokalizowany na działce nr 846 o mocy 40 kW w tym centralne ogrzewanie 35 kW oraz ciepła woda użytkowa max 5 kW, 230 GJ; Część 3 - Budynek C - dydaktyczno – biurowo zlokalizowany na działce nr 846 o mocy 250 kW w tym centralne ogrzewanie 180 kW oraz ciepła woda użytkowa max 70 kW, 1972 GJ; Część 4 - Budynek D - hodowlany – drapieżne zlokalizowany na działce nr 846 o mocy 40 kW w tym centralne ogrzewanie 35 kW oraz ciepła woda użytkowa max 5 kW, 199 GJ; Część 5 - Budynek E - hodowlany – żyrafy zlokalizowany na działce nr 846 o mocy 40 kW w tym centralne ogrzewanie 35 kW oraz ciepła woda użytkowa max 5 kW, 150 GJ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach