Przetargi.pl
Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz FRP TECHNOLOGY sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz FRP TECHNOLOGY sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedstawionych poniżej elementów. Mają one na celu stworzenie innowacyjnej maszyny do produkcji podestów wytwarzanych z żywicyorthophthalic poliester, która zapewnia bezpieczeństwo, trwałość, oszczędności, skrócenie procesu produkcji w stosunku do dostępnych głównie na rynku kratownic/podestów stalowych. Kratownice mają zastosowanie w miejscach w których chemikalia i inne szkodliwe substancje destrukcyjnie oddziaływają̨ na metal, drewno i inne materiały. Kraty wytwarzane są̨ z żywic poliestrowych lub winyloestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Dzięki wdrożeniu nowatorskiej technologii produkcji kratownic z żywicy na rynek trafi maszyna, która pozwoli na konkurowanie z obecnie dostępnymi maszynami produkującymi kratownice wykonane ze stali czy aluminium. Przedstawione poniżej parametry techniczne są minimalnymi. Wykonawca może zaproponować lepsze parametry techniczne. 1) Elementy jezdne • Siłownik teleskopowy 61/45x700 297R - 4 szt. • Zasilacz ZH-40-24/24-L5,5 - 1 szt. 2) Serwosilnik z enkoderem absolutnym z hamulcem • Serwosilnik R2 o mocy min. 1 kW (3,18 Nm) z hamulcem, zasilanie 230V, enkoder absolutny 21 bit bezbateryjny, prędkość znam. 3000 rpm; - 1 szt. 3) Serwowzmacniacz EtherCAT + zestaw złącz • Serwowzmacniacz R Advanced 30A, EtherCAT, STO - do silników - 1 szt. • Zestaw złącz dla serwowzmacniaczy R Advanced, 200V z STO 0,2…1kW; 2 szt. • Wtyk safety dla R Advanced, 200V, z STO, 0,2…1kW; 2 szt. • Kabel do programowania z PC - do serii R Advanced; 1 szt. 4) Kable zasilające • Kabel zasilający (R Advanced) do silników (R2) z hamulcem 0,2…1 kW, 230V - 3m; 2 szt. 5) Kable enkodera • Kabel enkodera serwonapędów 5 m - 2 szt. 6) Kable hamulca • Kabel hamulca serwonapędów 3 m - 2 szt. Adres dostawy: FRP TECHNOLOGY Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 954 E
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach