Przetargi.pl
Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na pięć części. Przedmiotem dostawy dla danej części są: Część I: 1. Stacja lutownicza hotair - 1 szt. – Stacja lutownicza posiadająca Lutownicę grotową o mocy grzania minimum do 75 W oraz gorące powietrze (hotair) w jednym. Moc całkowita to minimum 700 W. Urządzenie musi posiadać płynną regulację temperatury (PID) oraz dwa wyświetlacze LED. Wydmuch powietrza powinien być realizowany jest poprzez kompresor. 2. Zasilacz laboratoryjny - 1 szt. - Zasilacz potrójny 2x30V5A 1x5V3A, Regulacja napięcia / prądu (10 mV / 1 mA), Tryby pracy zasilacza: stałe napięcie na wyjściu C.V., stały prąd obciążenia C.C., z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (przed przepięciem) OVP, z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym (przed przetężeniem) OCP, w połączeniu szeregowym [60V, 5A], w połączeniu równoległym [30V, 10A]. 3. Stacja lutownicza z szybko wymiennymi grotami – 1 szt. - Stacja lutownicza z szybko wymiennymi grotami o mocy minimum 50W, napięciu zasilania 230 V AC, kompatybilna z grotami serii T12 lub T13. 4. PRZETWORNICA 12V 230V SAMOCHODOWA NAPIĘCIA 3000W – 1 szt. - Przetwornica 12VDC na 230 VAC o mocy 3000W. Część II: 1. Oscyloskop – 1 szt. - Oscyloskop cyfrowy - czterokanałowy o paśmie 100 MHz. Oscyloskop wraz z akcesoriami (4 sondami). 2. Zestaw pęset – 1 szt. Zestaw przynajmniej 9 metalowych pęset czułych na wyładowania elektrostatyczne, w plastikowym pudełku. 3. Analizator stanów logicznych - 1 szt. - Analizator stanów logicznych 8-kanałowy 24MHz, Umożlwiający dekodowanie następujące protokołów: I2C, SPI, 1-Wire, CAN, I2S, PCM, UNI/O. 4. Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. - Myjka ultradźwiękowa o pojemność minimum 800 ml, umożliwia oczyszczenie PCB po procesie lutowania. 5. Multimetr cyfrowy – 1 szt. Miernik uniwersalny o parametrach Napięcie: DC(V)200mV20V/200V/1000V±(0.5%+1) Napięcie AC (V) 2V/200V/1000V ±(0.8%+3) Prąd DC (A) 2mA/20mA/20A ±(0.5%+5) Prąd AC (A) 2mA/20mA/20A ±(1%+3) Rezystancja (Ω) 200Ω/2KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8%+1) Pojemność (F) 20nF/200nF/2μF/100μF ±(2.5%+5) Indukcyjność (H) 2mH/20mH/200mH/20H ±(2%+10) 6. Zestaw grotów do stacji lutowniczych - seria 900M – 1 szt. – Zestaw przynajmniej 10 szt. grotów do stacji lutowniczych - seria 900M kompatybilnych z stacją lutowniczą WEP 872D+ 7. Grot T12 stożkowy – 1 szt. - Grot do stacji lutowniczej T12-ILS grot stożek. 8. Multimetr Cęgowy – 1 szt. - Multimetr cęgowy do pomiaru prądu o parametrach: Prąd stały DC 1500A ±(2,0%+10cyfry) prąd zmienny AC 1500A ±(2,8%+10cyfry) pomiar mocy AC kW/kVA 900,0kW ±(3,0%+10cyfry) pomiar mocy DC kW/kVA 900,0kW ±(2,5%+10cyfry) napięcie stałe DC 1000,0V ±(0,1%+5cyfry) napięcie zmienne AC 750,0V ±(0,5%+5cyfry) rezystancja 40,000MΩ ±(0,5%+4cyfry) temperatura 1000ºC/ 1832ºF ±(1,0%+1ºC/1ºF) pojemność 40,00mF - 40 000uF ±(2,5%+5cyfry) prąd rozruchowy 1500A ±(1,5%+2cyfry) tester ciągłości sygnalizacja dźwiękowa 9. Regał z minimum 14 szufladkami (małymi) + 8 szuflad (większymi) – 2 szt. - Regał magazynowy z szufladkami przystosowana do przechowywania drobnych przedmiotów i elementów z minimum 14 szufladkami mniejszymi + 8 szuflad większymi, Wymiary zewnętrzne 250mm x 495mm x 160 mm. 10. Regał z minimum 60 szufladkami – 1 szt. - regał magazynowy z szufladkami przystosowana do przechowywania drobnych przedmiotów i elementów – minimum 60 szufladek o wymiarach 153mm x 55mm x 38mm. 11. Alkohol izopropylowy 1l – 2 szt. - Alkohol izopropylowy do myjki ultradźwiękowej do czyszczenia PCB 1000 ml. 12. Programator kompatybilny z ST-link – 1 szt. Programator, umożliwia programowanie między innymi mikrokontrolerów STM32 i STM8. Część III: 1. Inwerter sieciowy – 1 szt. - Inwerter sieciowy 1 Fazowy moc wyjściowa 1000W, Napięcie wejściowe 70 -450V DC, prąd wejściowy do 10A. Napięcie wyjściowe 230V AC, prąd wyjściowy 10A. Wymiary 271*267*142mm. Część IV: 1. Obudowa uniwersalna – 1 szt. - Obudowa uniwersalna stalowa o wymiarach 400x600x300 mm IP66. 2. Transformator LAN – 25 szt. - Transformatora LAN, SMD. Temperatura pracy 40...85°C Przekładnia RX 1:1, TX 1:1Współczynnik tłumienia -1dB Rodzaj sieci Ethernet 10 / 100Mbps Ilość portów 1 3. Ogniwa – 16 szt. - Akumulatory A123 2.5Ah 8.3Wh LiFePO4 3.3V. 4. Zestaw rezystorów SMD 0603 – 2 szt. – Zestaw 4000 rezystorów o różnych wartościach. 5. Zestaw kondensatorów SMD 0603 – 2 szt. – Zestaw 4000 kondensatorów o różnych wartościach. Część V: 1. Transceiver isoSPI – 10 szt. – Transceiver isoSPI, Obudowa 16-MSOP , SMD. Napięcie zasilania 2,7 ~5,5 V. 2. Układ zarządzania zasilaniem bateryjnym z komunikacją isoSPI – 5 szt. - Układ zarządzania zasilaniem bateryjnym z komunikacją isoSPI w obudowie SSOP-48, umożliwiający kontrole 12 ogniw połączonych szeregowo. Możliwość połączenia w konfiguracji Daisy Chain. 3. Mikrokontroler w obudowie 64- LQFP – 3 szt – Mikrokontroler 32 bitowy o częstotliwości 72MHz. w obudowie 64- LQFP, Posiadający interfejsy CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG. Liczba wejść/ wyjść 51. Dla każdego w/w sprzętu określone zostały minimalne parametry jakie musi on spełniać. Zamawiający dopuszcza, by zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt miał lepsze parametry, jednakże spełniające minimalne wymagania. Adres dostawy: Jasionka 954, 36-002 Jasionka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną