Przetargi.pl
Dostawa eksploatacyjnych części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 442 09 49 , fax. 18 534 08 62
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
  ul. Śniadeckich 15
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 442 09 49, fax. 18 534 08 62
  REGON: 492007357
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa eksploatacyjnych części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach