Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo do stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W SŁOMNIKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 32-090 Słomniki, ul. Tadeusza Kościuszki 64
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W SŁOMNIKACH
  ul. Tadeusza Kościuszki 64
  32-090 Słomniki, woj. małopolskie
  REGON: 120489821
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo do stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych - pieczywo do stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach w pierwszym półroczu 2023 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach