Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - JAJA od 01.07.2019 do 30.09.2019

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-404 Mysłowice, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 222 101 , fax. 322 222 101
 • Data zamieszczenia: 2019-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Mikołaja Reja 54
  41-404 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 322 222 101, fax. 322 222 101
  REGON: 68648600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dps.myslowice.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - JAJA od 01.07.2019 do 30.09.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH od 01.07.2019 do 30.09.2019 - JAJA zał. nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach