Przetargi.pl
Dostawa aparatury medycznej – Urządzenie do analizy metabolizmu w żywych komórkach, mierzące w czasie rzeczywistym stopień zużycia tlenu (OCR – oxygen consumption rate) oraz stopień zakwaszenia pozakomórkowego (ECAR – extracellular acidification rate).

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-065 Katowice, Mikołowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 075 100 , fax. 322 516 868
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Mikołowska 1
  40-065 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 075 100, fax. 322 516 868
  REGON: 32788200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej – Urządzenie do analizy metabolizmu w żywych komórkach, mierzące w czasie rzeczywistym stopień zużycia tlenu (OCR – oxygen consumption rate) oraz stopień zakwaszenia pozakomórkowego (ECAR – extracellular acidification rate).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej – urządzenie do analizy metabolizmu w żywych komórkach, mierzące w czasie rzeczywistym stopień zużycia tlenu (OCR – oxygen consumption rate) oraz stopień zakwaszenia pozakomórkowego (ECAR extracellular acidification rate). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434500-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach