Przetargi.pl
Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży

Polski Związek Biathlonu ogłasza przetarg

 • Adres: 40-519 Katowice, Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32/2075386
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Związek Biathlonu
  Kościuszki 84
  40-519 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32/2075386
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biathlon.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży. a) amunicja sportowa STANDARD PLUS (SK LAPUA) lub równoważna – około 534 000 szt. b) amunicja sportowa bocznego zapłonu LAPUA POLAR BIATHLON lub równoważna – około 57 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35330000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach