Przetargi.pl
Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Szpitala

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 24-140 Nałęczów, ul. Górskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5014208 wew. 32 , fax. 815 014 302
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ
  ul. Górskiego 6
  24-140 Nałęczów, woj. lubelskie
  tel. 81 5014208 wew. 32, fax. 815 014 302
  REGON: 43121756200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ksunaleczow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Szpitala w okresie 6 miesięcy 2019/2020 od października do marca. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach