Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach – ETAP II – dostawa i montaż wyposażenia: Część I: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki. Część II: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: pilarki spalinowej, wykaszarki spalinowej, kosiarki spalinowej z napędem. Część III: Dostawa fabrycznie nowej piły stołowej. Część IV: Dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej. Część V: Dostawa fabrycznie nowej elektronicznej wagi platformowej. Część VI: Dostawa fabrycznie nowej nagrzewnicy olejowej. Część VII: Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu monitoringu. Część VIII: Dostawa i montaż fabrycznie nowej toalety przenośnej . Część IX: Dostawa i montaż fabrycznie nowych pojemników i kontenerów. Część X: Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów oraz fabrycznie nowej szafy do punktu wymiany, napraw i przygotowania do ponownego użycia.

Burmistrz Ryglic ogłasza przetarg

 • Adres: 33-160 Ryglice, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 541 035 , fax. 146 541 054
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Ryglic
  ul. Rynek 9
  33-160 Ryglice, woj. małopolskie
  tel. 146 541 035, fax. 146 541 054
  REGON: 54758900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach – ETAP II – dostawa i montaż wyposażenia: Część I: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki. Część II: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: pilarki spalinowej, wykaszarki spalinowej, kosiarki spalinowej z napędem. Część III: Dostawa fabrycznie nowej piły stołowej. Część IV: Dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej. Część V: Dostawa fabrycznie nowej elektronicznej wagi platformowej. Część VI: Dostawa fabrycznie nowej nagrzewnicy olejowej. Część VII: Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu monitoringu. Część VIII: Dostawa i montaż fabrycznie nowej toalety przenośnej . Część IX: Dostawa i montaż fabrycznie nowych pojemników i kontenerów. Część X: Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów oraz fabrycznie nowej szafy do punktu wymiany, napraw i przygotowania do ponownego użycia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach, w tym dostawa koparko-ładowarki, dostawa pilarki spalinowej, wykaszarki spalinowej i kosiarki spalinowej z napędem, dostawa piły stołowej, dostawa myjki ciśnieniowej, dostawa elektronicznej wagi platformowej, dostawa nagrzewnicy olejowej, dostawa i montaż systemu monitoringu, dostawa i montaż toalety przenośnej, dostawa i montaż pojemników i kontenerów, dostawa i montaż regałów oraz szafy do punktu wymiany, napraw i przygotowania do ponownego użycia. UWAGA: • Inwestycja dotowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na następujące części: - Część I: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki, - Część II: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: pilarki spalinowej, wykaszarki spalinowej, kosiarki spalinowej z napędem. - Część III: Dostawa fabrycznie nowej piły stołowej, - Część IV: Dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej, - Część V: Dostawa fabrycznie nowej elektronicznej wagi platformowej, - Część VI: Dostawa fabrycznie nowej nagrzewnicy olejowej, - Część VII: Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu monitoringu, - Część VIII: Dostawa i montaż fabrycznie nowej toalety przenośnej, - Część IX: Dostawa i montaż fabrycznie nowych pojemników i kontenerów, - Część X: Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów oraz fabrycznie nowej szafy do punktu wymiany, napraw i przygotowania do ponownego użycia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Adres dostawy: Ryglice, ul. Mickiewicza 27, dz. ewid. nr 491/2, obręb Ryglice, Gmina Ryglice. Część I: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki, rok produkcji: 2018 lub 2019. a) charakterystyka techniczna: • koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, • masa eksploatacyjna maszyny w przedziale od 8000 kg do 9000 kg, • długość transportowa maszyny do 6,0 m • silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej 80 – 110 KM, spełniający obowiązujące normy emisji spalin, • napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, • koła jezdne z oponami przemysłowymi: przednie o rozmiarze 18-20 i tylnie w rozmiarze min. 26 • przednia os wychylna, przednie koła skrętne, • blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, • średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m, • skrzynia biegów maszyny manualna lub półautomatyczna przełączalna pod obciążeniem, • 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, • system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, • stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, • błotniki kół przednich i tylnych, skrzynia narzędziowa, immobiliser, • Kabina operatora ogrzewana, wyposażona w klimatyzację oraz zewnętrzną osłonę typu ROPS/FOPS lub inną spełniająca obowiązujące w roku sprzedaży maszyny normy bezpieczeństwa w zakresie obsługi maszyny, zapewniająca warunki zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi hałasu i ergonomii pracy operatora maszyn budowlanych na terenie Polski, • zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów, • koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym, b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: • musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, • musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, • łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwieralna), wielofunkcyjna: możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, • widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, • pojemność łyżki ładowarki min. 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m, • maksymalna wysokość załadunku min. 3,1 m, • udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min. 2500 kg, c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: • musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, • łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm, • ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), • głębokość kopania min. 5,0 m, • szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany osprzętów, d) pozostałe wymagania: • gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić min. 24 miesięcy, liczba motogodzin maks. 700 na rok, • dostawa koparko-ładowarki w ciągu 21 dni od podpisania umowy, • dostawca musi przedstawić ,,Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę, • zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, • W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne (dotyczy kosztów robocizny, nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów dojazdu serwisanta) i naprawy gwarancyjne przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego (miejscu garażowania koparko-ładowarki w miejscowości Ryglice) na koszt Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia usterki (reklamacji) lub zgłoszenia koparko-ładowarki do przeglądu. W przypadku przemieszczenia przedmiotu umowy wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części w obydwie strony. • oferowana maszyna musi być wyposażona w radio CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, • Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki, • Instrukcja obsługi, katalog części zamiennych w języku polskim jak i również wszelkie inne wymagane prawem dokumenty, w tym certyfikat CE zostaną dostarczone przez Wykonawcę wraz z przekazaną maszyną. Część II: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: pilarki spalinowej, wykaszarki spalinowej, kosiarki spalinowej z napędem: a) pilarka spalinowa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pilarki spalinowej o następujących parametrach technicznych: • silnik dwusuwowy, • pojemność skokowa min. 50 m3, • moc: min. 4,0 KM, • ciężar bez tarczy tnącej max. 10 kg, • średnica tarczy – min. 350 mm, • maksymalna głębokość cięcia – 100-130 mm, • układ zapłonowy sterowany elektronicznie, bezstykowy zapłon magnetyczny, • układ zasilania – gaźnik niezależny od położenia roboczego mambranowy z integrowaną pompą paliwową, • urządzenie wyposażone w możliwość cięcia ,,na mokro”, • gwarancja na oferowaną pilarkę spalinową musi wynosić min. 24 miesięcy, Pozostałe wyposażenie: • wózek manewrowy zintegrowany z urządzeniem, • przystawka ,,zbiornik wody”, • ściernica do cięcia asfaltu. b) wykaszarka spalinowa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wykaszarki spalinowej o następujących parametrach technicznych: • moc silnika: 2,9 KM – 3,5 KM, • pojemność cylindra: 45-55 cm3, • prędkość przy maksymalnej mocy: min. 8500 obr./min., • pojemność zbiornika paliwa: 0,85 – 1,1 L, • nóż do trawy: 1, • głowica żyłkowa: 1, • ciężar urządzenia: 8,5 – 10 kg (bez paliwa). Pozostałe wymagania: • szelki z szerokim stelażem na plecach, pasy na ramiona oraz pas biodrowy, • uchwyt wykaszarki regulowany, • gwarancja: min. 24 miesiące. c) kosiarka spalinowa z napędem: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej z napędem o następujących wymaganiach: • pojemność silnika- min. 190 cm3, • moc silnika – 3,0 – 4,5 kW, • rodzaj silnika – czterosuwowy, spalinowy, • rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa, • szerokość robocza – min. 50 cm, • rodzaj kół – łożyskowane, • typ kosza – siatkowy, z pokrywą, • rodzaj obudowy – stalowa, profilowana, • funkcja napędu własnego, • boczny wyrzut trawy, • samoczynne mycie obudowy, • regulacja wysokości koszenia, • przeniesienie napędu – przekładnia paskowa, • gwarancja - min. 24 miesiące. Część III: Dostawa fabrycznie nowej piły stołowej: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej piły stołowej o następujących parametrach technicznych: • moc maksymalna 2000-3000W z ogranicznikiem prądu rozruchowego i wyłącznikiem przeciążeniowym, • wymiary stołu min. 600 mm x min. 580 mm, • prędkość obrotowa bez obciążenia – min. 2 500 obr./min. • średnica tarczy pilarskiej – 290-320 mm • średnica otworu tarczy Ø 30, • ustawienie kąta nachylenia piły 47 ° ±2°, • waga urządzenia – max. 50 kg, • prowadnica równoległa z automatyczną regulacją do cięć precyzyjnych, • przyłącz do odsysania pyłów na osłonie i z tyłu urządzenia wraz z adapterem do odsysania pyłu, • zasilania: 220-240 V • gwarancja na oferowaną piłę stołową musi wynosić min. 24 miesięcy. Część IV: Dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej o następujących parametrach technicznych: • ciśnienie maksymalne - 200 bar, • moc nominalna – 2500-3000 W, • długość przewodu zasilania – min. 5 m, • długość węża – nie mniej niż 10 m, • wydajność – min. 550 l/h, • system tłoczenia – tarcza skośna, • tłoki – stalowe, • typ silnika – indukcyjny, • lanca – regulowana 3w1 (stal szlachetna), dysza rotacyjna, pistolet spryskujący, • napięcie zasilania – 220 – 240 V, • waga całkowita urządzenia – nie więcej niż 30 kg, • gwarancja – min. 24 miesięcy, • załączona dokumentacja – instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Część V: Dostawa fabrycznie nowej elektronicznej wagi platformowej: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej elektronicznej wagi platformowej o następujących parametrach technicznych: • maksymalne obciążenie – min. 2000 kg, • dokładność odczytu: max. 0,5 kg, • masa własna: max. 120 kg, • przewód sygnałowy: min. 5 m, • temperatura pracy: -10°C do +40°C, • wymiary szalki – (1000-1250) x (1000-1250), • szalka platformy wagowej – ryflowana, • typ wyświetlacza – LCD, • konstrukcja ze stali lakierowanej, • nóżki z nakładka gumową, • akumulator wewnętrzny, • statyw do miernika wagowego, • gwarancja – min. 24 miesięcy. Część VI: Dostawa fabrycznie nowej nagrzewnicy olejowej: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej nagrzewnicy olejowej z odprowadzeniem spalin, z wbudowanym termostatem o następujących parametrach technicznych: • moc grzewcza : 29 KW – 35KW, • napięcie zasilania: 220V-230 V, • przepływ powietrza – min. 700 m3/godz., • pojemność zbiornika paliwa: min. 40 L, • zużycie paliwa: max. 2,8 kg/godz., • masa: max. 36 kg, • element grzejny: stal nierdzewna, • zapłon: elektryczny, • wyposażona w ochronę przed przegrzaniem i termostat do kontroli temperatury, • sprzęt wyposażony w kółka jezdne ułatwiające transport, • gwarancja – min. 24 miesiące. Część VII: Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu monitoringu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu zewnętrznego w celu zapewnienie bezpieczeństwa – ochrony terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach przed przedostaniem się osób nieuprawnionych. Monitoring skierowany na bramy wjazdowe/wyjazdowe (2 kamery, rejestrator wraz z przewodami długość ok. 50 m). Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. • Rejestrator z obsługą kamer IP • Dysk twardy min. 1 TB • Kamera kolor FullHD, widoczność w nocy min. 25 m • Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz • Gwarancja – min. 24 miesięcy. Część VIII: Dostawa i montaż fabrycznie nowej toalety przenośnej: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej toalety przenośnej wraz z pisuarem oraz umywalką. • Wysokość - min. 220 cm • Szerokość - min. 100 cm • Głębokość – min. 100 cm • Gwarancja – min. 24 miesiące. Część IX: Dostawa i montaż fabrycznie nowych pojemników i kontenerów: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ustawienie w wyznaczonych miejscach kontenerów i pojemników na składowane odpady, stanowiących wyposażenie nowo wybudowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ryglicach, zgodnie z poniższą tabelą. Gwarancja – min. 24 miesięcy. Lp. Rodzaj odpadu Opis kontenera / pojemnika / miejsca składowania Rodzaj pojemnika (pojemność) 1 Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura „Papier, tektura, opakowania z papieru i tektury” Pojemnik o pojemności 240l 2 Opakowania z drewna, drewno „Drewno, opakowania z drewna” Pojemnik o pojemności 240l 3 Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne „Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych” Pojemnik o pojemności 360l 4 Opakowania ze szkła, szkło „Szkło, opakowania ze szkła” Pojemnik o pojemności 240l 5 Opakowania z metali, mieszaniny metali, metale, aluminium, miedź, brąz, mosiądz, ołów, cynk, żelazo i stal, cyna „Metale, opakowania z metali” Pojemnik o pojemności 240l 6 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy np. wzmocnienia konstrukcyjnego, puste pojemniki ciśnieniowe „Opakowania z metali zawierające substancje niebezpieczne” Pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności 240l 7 Opakowania z tekstyliów, odzież, tekstylia „Odzież, tekstylia, opakowania z tekstyliów Pojemnik o pojemności 660l 8 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), detergenty zawierające substancje również niebezpieczne, kawałki drewna zawierającego substancje niebezpieczne „Chemikalia, opakowania po substancjach niebezpiecznych, detergenty” Beczka o pojemności 220l 9 Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne „Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne” Beczka z zakręcaną pokrywą o pojemności 42l, certyfikowana do przechowywania i transportu odpadów niebezpiecznych 10 Oleje i tłuszcze jadalne, inne tłuszcze „Oleje i tłuszcze jadalne, inne tłuszcze” Beczka z zakręcaną pokrywą o pojemności 42l, certyfikowana do przechowywania i transportu odpadów niebezpiecznych 11 Odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w tym zawierające substancje niebezpieczne „Odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w tym zawierające substancje niebezpieczne” Beczka z zakręcaną pokrywą o pojemności 42l, certyfikowana do przechowywania i transportu odpadów niebezpiecznych 12 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, elementy usunięte z zużytych urządzeń, elementy lub części składowe zawierające również niebezpieczne składniki „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” Kontener KP-7 ze szczelnie zamykanym dachem 13 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany „Czysty gruz” Kontener KP-7 14 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, materiały izolacyjne „Gruz zanieczyszczony” Kontener KP-7 15 Szkło z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (szyby okienne, lustra, szkło żaroodporne) „Szkło z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych” Pojemnik o pojemności 360l 16 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć „Świetlówki, rtęciówki” 3 pojemniki o różnej wielkości: -FB60- pojemnik na świetlówki o długości 60 cm, średnica 30 cm; -FB60- pojemnik na świetlówki o długości 120 cm, średnica 30 cm; -FB60- pojemnik na świetlówki o długości 180 cm, średnica 30 cm 17 Baterie i akumulatory „Baterie” „Akumulatory” pojemnik o pojemności 40 l pojemnik o pojemności 500 l 18 Odpady ulegające biodegradacji (kuchenne, zielone) „Odpady zielone” pojemnik o pojemności 1 100 l 19 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), odpady zmiotek wentylacyjnych, „Popioły, odpady zmiotek wentylacyjnych” pojemnik o pojemności 240 l 20 Zmieszane odpady opakowaniowe oraz inne frakcje zbierane w sposób selektywny „Zmieszane odpady opakowaniowe oraz inne frakcje zbierane w sposób selektywny” pojemnik o pojemności 360 l 21 Gleba i ziemia, w tym kamienie „Gleba, ziemia, kamienie” pojemnik o pojemności 360 l Część X: Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów oraz fabrycznie nowej szafy do punktu wymiany, napraw i przygotowania do ponownego użycia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów metalowych w ilości 3 szt. oraz metalowej szafy do punktu wymiany rzeczy używanych oraz punktu napraw i przygotowania do ponownego użycia, które będą służyć do składania książek, czasopism, drobnych artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonych do wymiany lub naprawy, przygotowania do ponownego użycia. Regał - 3 szt. • Wysokość - min. 225 cm • Szerokość - min. 90 cm • Głębokość – min. 40 cm • Materiał – stal ocynkowana • Materiał półki – płyta wiórowa • Ilość półek – min. 6 • Obciążenie na półkę – min. 220 kg • Gwarancja – min. 24 miesięcy. Szafa • Wysokość - min. 120 cm • Szerokość - min. 100 cm • Głębokość – min. 45cm • Materiał – blacha stalowa • Drzwi przesuwne • Ilość półek – min. 2 • Gwarancja – min. 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę oprócz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 SIWZ, tj oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu składają się: 1)formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2)dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy) 3) jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, 4) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach