Przetargi.pl
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-350 Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 287 44 11 , fax. 67 287 44 11
 • Data zamieszczenia: 2021-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie
  Brzostowo 69
  89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie
  tel. 67 287 44 11, fax. 67 287 44 11
  REGON: 30074958500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckrbrzostowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie i wyposażenie hali sportowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu zlokalizowanej w Brzostowie, na działce nr 250/10, 250/26, 250/29, 250/30, 251/2, 262/3, 263/3 Gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski. Projekt typowy hali sportowo-widowiskowej 18x40 firmy „Mp Projekt” sp. z o.o. z Krakowa. Zakres zmian wprowadzonych do projektu typowego:  zrezygnowano z części widowiskowej hali na rzecz dodatkowej sali gimnastycznej zlokalizowanej na I piętrze w miejscu starej widowni,  wydłużono budynek między osią 7 i 8, dostosowując klatkę schodową dla osób niepełnosprawnych (montaż windy schodowej dla niepełnosprawnych), poszerzając szatnię,  zmieniono układ stref pożarowych,  zrezygnowano z klap dymowych i otworów nawiewnych,  zmieniono kolorystykę paneli elewacyjnych i klinkieru ścian szczytowych (dostosowanie do wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Budynek będzie uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, gazową. Projekt zawiera przyłącza instalacji elektrycznych, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej . Hala pełnić będzie funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań. Na I piętrze zaprojektowano małą salę gimnastyczną – przeznaczona do ćwiczeń małych grup. W hali sportowej odbywać się mogą zawody i ćwiczenia sportowe, oraz spotkania i widowiska. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pełne zaplecze socjalne. W budynku wyróżnić można:  halę sportową jednokondygnacyjną,  dwukondygnacyjne zaplecze socjalno – magazynowo – techniczne wraz z salą gimnastyczną małą na I piętrze. Hala sportowa jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym, w części sali sportowej – parterowym, w części zaplecza – 2 kondygnacyjnym plus kondygnacja techniczna. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 18,52 m i długości 41,865 m; wysokość hali – 9,89 m. Wjazd na działkę poprzez nowoprojektowaną drogę pożarową i istniejący dojazd do ul Brzostowskiej. Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Mała architektura :  zaprojektowano wiatę o konstrukcji stalowo drewnianej,  wzdłuż chodników i pod wiatą zaprojektowano ławki parkowe. Przed wejściem zaprojektowane są schody zewnętrzne oraz rampa dla osób niepełnosprawnych z poręczami dla nich dostosowanymi. Podobne schody znajdują się też przy wyjściu ewakuacyjnym z sali. Na piętro przewidziano windę schodową dla niepełnosprawnych. Nad głównym wejściem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie o konstrukcji stalowej ocynkowanej z pokryciem ze szkła hartowanego lub poliwęglanu. Na parterze budynek podzielony jest na dwie części: salę sportową, oraz zaplecze socjalno – techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla sportowców, toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, oraz kotłownia. Funkcje ogólnodostępne, a także pomieszczenia dla sportowców, dostępne są z korytarza stanowiącego komunikację do sali sportowej. Sala sportowa może być dzielona dwie części za pomocą kotary grodzącej przesuwanej ręcznie. Kotara grodząca wykonana z tkaniny do wysokości 3 m, a powyżej siatka o oczkach 10x10cm wraz z konstrukcją do mocowania i przesuwu. Z korytarza prowadzą drzwi do klatki schodowej na poziom 1 piętra wyposażonej w windę schodową dla osób niepełnosprawnych. Sala sportowa o powierzchni 534,82 m2 mieści pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę. Obiekt ma zwartą formę opartą na prostokątnym rzucie. Bryła budynku przekryta jest dachem dwuspadowym o spadku 5%. Ściany szczytowe w formie prostokątów rozciętych pionowym pasem przeszklenia, w którym znajdują się drzwi wejściowe do budynku. Jako materiał wykończeniowy zastosowano dwa kolory cegły klinkierowej: ciemną (brązową) w dolnej części ścian, oraz jasną (beżową) w górnej. Różne rodzaje klinkieru rozdzielone są gzymsem kamiennym z piaskowca, kontynuuje dolną krawędź przeszkleń na elewacjach bocznych. Główną konstrukcję stanowią słupy, belki i płatwie z drewna klejonego. Elewacje szczytowe obiektu są ścianami warstwowymi, murowanymi. Konstrukcję ich stanowi ruszt żelbetowy wypełniony bloczkami gazobetonowymi grubości 24,0 cm. Warstwę ocieplenia stanowi 14,0 cm wełny mineralnej hydrofobizowanej, zaś warstwa wykończeniowa wykonana z dwóch materiałów: cegły klinkierowej rozdzielonych gzymsem z kamienia. Ślusarka zewnętrzna.  okienna aluminiowa lub PCV wg zestawienia o współczynniku U ≤ 0,9 W/m²K, w kolorze brązowym i standardowy zestaw okuć,  drzwiowa stalowa (drzwi do kotłowni) wg zestawienia, izolowane cieplnie o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K, w kolorze jasnopopielatym i standardowy zestaw okuć. Ślusarka i stolarka drzwiowa.  drzwiowa stalowa spełniająca wymagania ppoż, w kolorze jasnopopielatym i standardowy zestaw okuć,  drzwiowa drewniana w kolorze jasnopopielatym i standardowy zestaw okuć. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne powinny spełniać wymogi ppoż. zakładanej odporności ogniowej oraz w razie potrzeby muszą być wyposażone w kratki wentylacyjne. Dach jako dwuspadowy o kącie nachylenia 5% z płyt dachowych typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 21,0 / 17,0 cm w klasie NRO (BROOF) odporności pożarowej. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary i płatwie z drewna klejonego w klasie R 30 odporności pożarowej. Dźwigary są zabezpieczone odpowiednimi środkami przeciw grzybom oraz pomalowane farbami bezbarwnymi, aby pozostawić naturalny rysunek drewna. Na dachu przewidziane jest umieszczenie głównie urządzeń mechanicznych służących wentylacji sali sportowej oraz zaplecza budynku. Są to wentylatory dachowe i wyrzutnie dachowe, odpowietrzenia kanalizacji, kolektory słoneczne, oraz komin. Do konstrukcji dachu podwieszone są instalacje przechodzące przez halę sportową. W sali sportowej zaprojektowano panele akustyczne na ścianach oraz pod dachem. Zaprojektowane są trzy zasadnicze grupy posadzek. Posadzki : Posadzka sali sportowej. Podłoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiał sprężysty zastosowano podwójne legary układane pod kątem prostym - podłoga systemowa z nawierzchnią sportową. Posadzka małej sali gimnastycznej Wykładzina do pomieszczeń sportowych, winylowa gr. około 8,3mm Posadzki zaplecza. Podłoga posiada wykończenie, jako zmywalna (płytki gresowe. Przyłącza i instalacje sanitarne :  przyłącze wodociągowe podłączyć do istniejącego wodociągu ( należy zdemontować lub zaślepić istniejące przyłącze wodociągowe do przewidzianego do rozbiórki budynku na działce nr 250/30 )  w obiekcie zaprojektowano cztery hydranty HP25 typ HW-25 W-30, jako zestawy szafkowe zawierający wąż półsztywny długości 30,0 m, prądownicę oraz zawór.  przyłącze kanalizacji sanitarnej podłączyć do istniejącej kanalizacji lokalnej  160,  przyłącze gazu od przyłącza gazu niskiego ciśnienia na odcinku od punktu redukcyjno-pomiarowego do hali,  instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki z przyborów sanitarnych w umywalniach, toaletach i kotłowni oraz skropliny od trzech central wentylacyjnych i dwóch klimatyzatorów,  instalacja gazowa w budynku będzie zasilana z sieci gazowej poprzez przyłącze gazowe,  instalacja centralnego ogrzewania grzejnikową dla pomieszczeń sanitarnych i technicznych oraz przy wykorzystaniu aparatów grzewczo – wentylacyjnych w salach gimnastycznych. Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego,  źródło ciepła dla hali sportowej będzie spełniać kaskada dwóch gazowych kotłów 1 - funkcyjnych o mocy 2x57,0 kW (przy parametrach wody 70/50 st.C) z palnikiem ze wstępnym zmieszaniem. Zespół składa się z 2 gazowych kotłów oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności 1500 litrów. Kotły wraz z zasobnikiem są zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni na parterze. Podstawowe dane techniczne i wyposażenie kotłowni kocioł gazowy o mocy 57,0 kW - 2 urządzenia pracujące w kaskadzie. Sumaryczna moc kotłowni 114 kW. W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed zimnymi przeciągami oraz zapewnienia komfortu cieplnego zaprojektowano kurtynę powietrza z grzałką elektryczną. Kurtyna przeznaczona do montażu nad drzwiami na wysokości 2,5m,  instalacja wentylacji i klimatyzacji - dla wszystkich pomieszczeń sali gimnastycznej (03) przewidziano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej N1W1. Powietrze świeże przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej, wyposażonej w kieszeniowe filtry powietrza klasy M5, nagrzewnicę wodną, chłodnicę freonową z funkcją chłodzenia i grzania, komorę mieszania, wymiennik obrotowy oraz sekcję wentylatorową nawiewną i wywiewną oraz tłumiki szumów po stronie nawiewu i wywiewu. Centralę zamontowano w pomieszczeniu wentylatorowni na 2 piętrze. Nagrzewnica zasilana jest z lokalnej kotłowni. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50OC. W pomieszczeniu sali gimnastycznej małej przewidziano klimatyzację komfortu w postaci dwóch klimatyzatorów kasetonowych. Instalacja klimatyzacji odbiera zyski ciepła od nasłonecznienia, oświetlenia, ludzi i wyposażenia. System instalacji klimatyzacji zasilany będzie przez jednostkę zewnętrzną. Jednostka zewnętrzna zostanie zamontowana na dachu budynku na odpowiednio przygotowanej konstrukcji wsporczej. Przyłącze i instalacje elektryczne :  zasilanie ze złącza kablowego ZK1-1Pp usytuowanego przy ścianie sali. Linia kablowa i złącze zostaną wykonane przez Operatora ENEA  instalacja oświetlenie terenu,  instalacje wewnętrzne oświetlenia i gniazd wtykowych  instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  instalacje informacyjne sali  instalacje dla potrzeb sanitarnych , wentylacji i ogrzewania  instalacje ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej  instalacje odgromowe. Schody. Wewnętrzne - schody żelbetowe z wykończeniem płytkami gresowymi antypoślizgowymi przeznaczonymi na stopnie schodowe. Zewnętrzne - schody żelbetowe z wykończeniem płytkami gresowymi mrozoodpornymi, antypoślizgowymi przeznaczonymi na stopnie schodowe. Do pomieszczenia technicznego schody żelbetowe wykończone zatarciem betonu dla uzyskania nienasiąkliwości i antypoślizgowości lub płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe. Odwodnienie budynku. Woda opadowa odprowadzana będzie tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach prostokątnych 150 x 80 mm i rurach spustowych Ø100 mm rozmieszczonych po obu stronach budynku co drugi moduł konstrukcyjny. Rynny i rury spustowe zaprojektowane są w kolorze popielatym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach