Przetargi.pl
BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Kasztanowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48447339253 , fax. +48447339252
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  Kasztanowa 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. +48447339253, fax. +48447339252
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych komunikacji miejskiej, tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy przewiduje się następujące prace: 1. Konserwacja konstrukcji przystankowej wykonanej z rur fi 60 mm i kształtowników 80 x 50 mm. Usunięcie starej farby i rdzy, malowanie oczyszczonej konstrukcji farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego). 2. Wykonanie nowej konstrukcji przystankowej z jednej rury ocynkowanej fi 60 mm oraz pomalowanie farbą nawierzchniową olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego). 3. Wykonanie nowej konstrukcji przystankowej z dwóch rur fi 60 mm i kształtowników 80 x 50 oraz pomalowanie farbą nawierzchniową olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego). 4. Konserwacja tablic ze znakiem D-15 poprzez usunięcie rdzy, malowanie farbą olejną i naklejenie nowego w miejsce zniszczonego emblematu oraz zamontowanie na konstrukcji przystankowej. 5. Konserwacja tablic rozkładowych poprzez usunięcie rdzy, malowanie dwukrotnie farbą olejną białą. 6. Wykonanie nowych tablic rozkładowych z blachy ocynkowanej grubości 2 mm. 7. Umieszczenie tablic z rozkładem jazdy. 8. Umieszczenie rozkładów jazdy na tablicy rozkładowej. 9. Wykonanie nowych tablic na znak D-15 o wym. 0,59 x 0,60 m z blachy zwykłej grubości 2 mm z zabezpieczeniem farbą podkładową oraz dwukrotnie olejną białą nawierzchniową. Naklejenie nowego emblematu znaku D-15 oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych. 10. Wykonanie nowych tablic z blachy (na znak D -15) o wymiarach 0,59 x 0,60 m ze stali kwasoodpornej nierdzewnej grubości 2 mm (symbol 1H18N9T) z naklejeniem nowego emblematu znaku D-15 oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych. 11. Wykonanie nowych tablic z blachy (na znak D-15) wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych: a) średni, b) mały, c) mini. 12. Wykonanie tablic informacyjnych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej grubości 2 mm (symbol 1H18N9T) pod znak D-15. 13. Naprawa uszkodzonej konstrukcji przystankowej poprzez prostowanie rur lub kształtowników. 14. Naprawa uszkodzonej konstrukcji przystankowej poprzez prostowanie rur lub kształtowników z uprzednim wykopaniem z miejsca posadowienia. 15. Ustawienie konstrukcji w miejscu uprzedniej lokalizacji (po dokonanej naprawie). 16. Ustawienie konstrukcji przystankowej w nowym miejscu z uprzednim wykonaniem wykopu 80 x 50 x 110 cm z powierzchniowym zabetonowaniem (grubość min. 7 cm) lub ułożenie istniejących płyt chodnikowych, kostki betonowej. 17. Usunięcie (wykopanie) konstrukcji przystankowej z miejsca posadowienia z przewiezieniem na miejsce składowania. 18. Ustawienie koszy na odpady komunalne usytuowane w obrębie miejsca przystankowego w wykopie 40 x 40 x 60 cm z powierzchniowym zabetonowaniem grubości min. 5 cm lub ułożeniem istniejących płyt chodnikowych lub kostki betonowej. 19. Naprawa skorodowanych lub uszkodzonych koszy na odpady komunalne tj. prostowanie, zamontowanie nowego dna kosza oraz czyszczenie ze starej farby i rdzy, dwukrotne malowanie farbą olejną. 20. Wykonanie nowych koszy na odpady komunalne wg. wzoru obowiązującego na trenie miasta. 21. Konserwacja elementów drewnianych ławek wolnostojących na miejscach przystankowych, dwukrotne malowanie farbą olejną lub lakierem (kolor wg. wskazania zamawiającego). 22. Naprawa i konserwacja ławek wolnostojących na miejscach przystankowych - uzupełnienie brakujących szczeblin oraz dwukrotne malowanie farbą olejną lub lakierem (kolor wg. wskazania zamawiającego). 23. Ustawienie ławek betonowo-drewnianych na wyznaczone miejsce przystankowe. 24. Usunięcie ławek betonowo-drewnianych z przewiezieniem na miejsce składowania. 25. Wykonanie podstawy betonowej ławki. 26. Wykonanie ławki stylizowanej wraz z ustawieniem na wyznaczone miejsce przystankowe: a) bez oparcia, b) z oparciem. 27. Usunięcie ławek stylizowanych z przewiezieniem na miejsce składowania. 28. Przestawienie wiaty typ metalowo oszklony, metalowej, MKCafe, Kami i Gamma z miejsca przystankowego na nowe wyznaczone miejsce przystankowe. 29. Usunięcie wiat typ: metalowo-oszklony, metalowej, MKCafe, Kami i Gamma z miejsca posadowienia i przewiezienie na wyznaczone miejsce składowania. 30. Malowanie wiat murowanych (wewnątrz i na zewnątrz) farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania zewnętrznego z uprzednim uzupełnieniem brakujących fragmentów tynku oraz: a) wymiana poszycia dachu blachą trapezową ocynkowaną, b) wymiana fartucha okalającego dach, c) malowanie części wiaty murowanej - m2. 31. Konserwacja dachów wiat przystankowych pokrytych blachą środkami do tego przeznaczonymi. 32. Malowanie farbą (kolor wg. wskazania zamawiającego) dachów wiat przystankowych wykonanych z tworzywa. 33. Konserwacja elementów drewnianych ławek wewnątrz wiat przystankowych oraz dwukrotne malowanie farbą olejną (kolor wg wskazań zamawiającego). 34. Naprawa i konserwacja ławek wewnątrz wiat przystankowych - uzupełnienie brakujących szczeblin oraz dwukrotne malowanie farbą olejną (kolor wg wskazań zamawiającego). 35. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie wiat przystankowych metalowych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) oraz wiat metalowo-oszklonych zabudowanych blachą z uprzednim usunięciem starej farby i rdzy. 36. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie wiat przystankowych metalowo - oszklonych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby i rdzy. 37. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie elementów oblachowania wiat - m2. 38. Naprawa wiat przystankowych typ metalowo oszklony, metalowy poprzez wymianę skorodowanych części nośnych z kształtowników stalowych (wycięcie skorodowanego odcinka konstrukcji i zamontowanie nowego): a) o profilu 40x40 mm, b) o profilu 50x50 mm, c) o profilu 60x60 mm. 39. Zabudowa poprzez oblachowanie części wiaty przystankowej: a) blachą zwykłą 1 mm, b) blachą zwykłą o grubości 1,5 mm, c) blachą ocynkowaną 1,5 mm, d) blachą nierdzewną 1,5 mm. 40. Likwidacja wiat przystankowych wraz z pocięciem i przewiezieniem na złomowisko: a) typ Kaliski, b) typ metalowo-oszklony, c) typ metalowy. 41. Naprawa wiaty przystankowej typ KALISKI II (2 daszki): a) czyszczenie daszków wiat ze starej farby oraz malowanie na kolor (kolor wg. wskazania zamawiającego) farbą olejną z jednoczesnym wzmacnianiem łączenia daszków (w tym malowanie siedzisk), b) czyszczenie konstrukcji nośnych (rur) ze starej farby i rdzy oraz malowanie farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego), c) naprawa siedzisk zamontowanych na konstrukcjach nośnych wiat, d) wymiana uszkodzonych daszków (na daszki będące w depozycie Zamawiającego). 42. Ustawienie wiaty przystankowej typ KALISKI II w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego z dowozem z miejsca składowania lub demontażu. 43. Demontaż wiat przystankowych typ KALISKI II z dowozem na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. 44. Naprawa wiat przystankowych typ KAMI (przejęte od RUCH SA): a) zabudowa poprzez oblachowanie dolnej oszklonej (części wiaty blachą nierdzewną grubości 2 mm (symbol 1H18N9T), b) zamontowanie w pozostałej jednej drugiej wysokości (otworów po szybach, pleksi, kasetonach reklamowych) szyby ze szkła bezpiecznego gr. 4mm x folia x szyba 4 mm z uszczelnieniem SILIKONEM, c) wykonanie zabezpieczeń oblachowania i szyb kątownikiem 20 x 20 mm z zamocowaniem nitami zrywanymi grubości 4 mm (stalowe), d) konserwacja dachu poprzez malowanie farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego), e) wykonanie nowych poprzecznych elementów zesztywniających konstrukcję nośną wiat z profili stalowych 40 x 40 mm, f) wykonanie nowych pionowych elementów zesztywniających konstrukcję nośną wiat z profili stalowych 30 x 20 mm. 45. Wykonanie gablot rozkładowych w bocznej części wiaty. 46. Konserwacja gablot rozkładowych zamontowanych wewnątrz wiat. 47. Naprawa gablot rozkładowych usytuowanych w wiatach przystankowych. 48. Naprawa gablot reklamowych usytuowanych w wiatach przystankowych typ MK Cafe: a) uzupełnienie brakujących szyb o grubości 5 mm z uszczelnieniem Silikonem, b) wykonanie tablicy z poliwęglanu spienionego z zainstalowaniem w gablotach reklamowych, c) wymiana profilu aluminiowego 40 x 20 mm, d) naprawa oświetlenia - wymiana świetlówek 36 W = 120 cm, e) wymiana profilu aluminiowego 180 x 25 mm stanowiącego obudowę reklamy. 49. Naprawa i konserwacja kasetonów rozkładowych zamontowanych na wiatach i konstrukcjach przystankowych. 50. Uzupełnienie brakujących obudów z poliwęglanu litego grubości 5 mm. 51. Uzupełnienie brakujących szyb w wiatach przystankowych i kasetonach rozkładowych z uprzednim oczyszczeniem pozostałości (kit, silikon, szkło) szybą grubości 5 mm z uszczelnieniem SILIKONEM. 52. Uzupełnienie brakujących szyb w wiatach przystankowych z uprzednim oczyszczeniem pozostałości (kit, silikon, szkło) szybą bezpieczną 4 mm szyba - folia 4 mm szyba z uszczelnieniem SILIKONEM. 53. Usuwanie uszkodzonych szyb z urządzeń przystankowych. 54. Mycie szyb środkami chemicznymi przeznaczonymi do usuwania zanieczyszczeń (namalowań). 55. Mycie wiat przystankowych. 56. Mycie konstrukcji przystankowych pojedynczych. 57. Mycie konstrukcji przystankowych podwójnych. 58. Naprawa wiat przystankowych aluminiowych typ GAMMA zlokalizowanych na miejscu przystankowym komunikacji miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego: a) naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego 5,00 x 1,60 m wykonanego z poliwęglanu litego lub poliwęglanu komórkowego na nowy poliwęglan komórkowy gr. 6 mm, b) zamontowanie (podczas naprawy poszycia) dodatkowych wzmocnień międzyprzęsłowych z profili zamkniętych 30x25 mm z zabezpieczeniem płaskownikiem aluminiowym 40 x 3 mm, c) uzupełnienie brakujących zabezpieczeń (kątowników aluminiowych 30 x 25 mm) naprawianego oblachowania i szyb z zamocowaniem nitami zrywanymi grubości 4 mm (stalowe), d) wymiana zdewastowanej blachy gr. 2 mm, tworzącej obudowę wiaty (blacha nierdzewna), e) prostowanie lub wymiana odkształconych aluminiowych elementów nośnych konstrukcji (wycięcie uszkodzenia i przyspawanie uszkodzonego odcinka profilu aluminiowego) oraz pomalowanie powstałych uszkodzeń i zadrapań farbą o istniejącym kolorze. 59. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie konstrukcji i obudowy wiat przystankowych typ Gamma aluminiowych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby. 60. Wykonanie tablic rozkładowych z poliwęglanu spienionego z zainstalowaniem w gablotach rozkładowych. 61. Wykonanie tablic rozkładowych z plexi (kolor biały), z zainstalowaniem w gablotach rozkładowych. 62. Wykonanie płyty z plexi przezroczystej o grubości 5 mm. 63. Umieszczanie i zdejmowanie reklam w panelach reklamowych. 64. Umieszczanie naklejek informacyjnych. 65. Ustawienie wiat przystankowych typ metalowo-oszklonych, metalowej, MK Cafe, Kami, Gamma w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego z dowozem z miejsca składowania lub demontażu. 66. Wykonanie gablot reklamowych w tylnych częściach wiat przystankowych zabudowanych blachą. 67. Zabezpieczenie elementów poszycia dachu wykonanego z poliwęglanu blachą ocynkowaną 0,5 mm. 68. Przywiezienie z miejsca składowania przystanku tymczasowego i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub zabranie z miejsca tymczasowego ustawienia do miejsca składowania. 69. Wyłożenie peronu przystankowego: a) kostką brukową (Wykonawcy)- m2, b) nową płytą chodnikową (Wykonawcy) - m2, c) płytą chodnikową z odzysku (Zamawiającego) - m2. d) obrzeżem chodnikowym (Zamawiającego) - mb. 70. Przestawienie ławki stylizowanej z miejsca posadowienia i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 71. Naprawa i konserwacja ławki stylizowanej: a) bez oparcia, b) z oparciem. 72. Demontaż i montaż elementów solarnych w przypadku konieczności naprawy poszycia dachu wiaty. 73. Mycie paneli fotowoltanicznych (solarów) usytuowanych na dachu wiaty. 74. Wymiana rynny odprowadzającej wodę z dachu wiaty stylizowanej. 75. Mocowanie elementów oświetleniowych oraz płyt rozkładowych w gablotach. 76. Wykonanie gabloty rozkładowej ze stali nierdzewnej wraz z zamontowaniem na konstrukcji przystankowej: a) o wymiarach 50 cm x 50 cm, b) o wymiarach 50 cm x 70 cm, c) o wymiarach 60 cm x 80 cm. 77. Przełożenie gabloty rozkładowej w wiacie przystankowej 78. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie konstrukcji i obudowy wiat przystankowych typ „STYLIZOWANA 5M” aluminiowych farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby. 79. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie konstrukcji i obudowy wiat przystankowych typ „Gamma” aluminiowych - bez boków, farbą olejną (kolor wg. wskazania zamawiającego) z uprzednim usunięciem starej farby. II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZKARESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, operatorów urządzeń drogowych, kierowców, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: a) posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności; b) posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi; c) zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50760000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: BIEŻĄCĄ NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach