Przetargi.pl
Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skalnik w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej” – wykonanie budynku klatki schodowej oraz 1/3 części remont konstrukcji dachowej wraz z lukarnami łącznie z wymianą pokrycia, 2/3 części nowej konstrukcji z pokryciem dachu blachą dachówko podobną, ocieplenie wełną mineralną całej konstrukcji

Gmina Otmuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 48385 Otmuchów, ul. Zamkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 315 016 , fax. 774 315 017
 • Data zamieszczenia: 2017-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otmuchów
  ul. Zamkowa 6
  48385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 774 315 016, fax. 774 315 017
  REGON: 52935000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skalnik w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej” – wykonanie budynku klatki schodowej oraz 1/3 części remont konstrukcji dachowej wraz z lukarnami łącznie z wymianą pokrycia, 2/3 części nowej konstrukcji z pokryciem dachu blachą dachówko podobną, ocieplenie wełną mineralną całej konstrukcji
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w: 1)przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ, 2)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. 3)Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach