Przetargi.pl
ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW CBR W PUŁAWACH – NIKiDW/P/7/2022.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
  ul. Krakowskie Przedmieście 66
  00-322 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 384655657
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nikidw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW CBR W PUŁAWACH – NIKiDW/P/7/2022.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach