Przetargi.pl
FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE RESPIRATORY W PAKIETACH I – II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146808224 , fax. 146808224
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
  ul. Krakowska 91
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146808224, fax. 146808224
  REGON: 85164350300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespoł Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE RESPIRATORY W PAKIETACH I – II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET I - FABRYCZNIE NOWY ZAGREGOWANY RESPIRATOR (1 SZT.) WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM ORAZ SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - wg opisu: CZĘŚĆ I C – PARAMETRY WYMAGANE APARATU - 1 szt. PAKIET II - FABRYCZNIE NOWY ZAGREGOWANY RESPIRATOR (2 SZT.) WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM ORAZ SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - wg opisu: CZĘŚĆ I D – PARAMETRY WYMAGANE APARATU - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach